Hochentaster

 Hochentaster: Stihl - HTE 60
499,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyHTE 60 - Stihl
 Hochentaster: Stihl - HTA 65
509,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyHTA 65 - Stihl
 Hochentaster: Stihl - HTA 85
609,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyHTA 85 - Stihl
 Hochentaster: Stihl - HT 56 C-E
609,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyHT 56 C-E - Stihl
 Hochentaster: Stihl - HT 103
auf Anfrage  
(inkl. USt)
map-dummyHT 103 - Stihl
 Hochentaster: Stihl - HT 133
auf Anfrage  
(inkl. USt)
map-dummyHT 133 - Stihl